Sprong 10: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar

Getallenkennis

Romeinse cijfers
Romeinse cijfers: geheugensteuntje
Lijnschaal of breukschaal omzetten
Aan de hand van de schaal de werkelijke afstand berekenen
Deelbaarheid
Deelbaarheid (door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000)

Bewerkingen

Breuken vereenvoudigen
Rekenproblemen (vraagstukken) met breuken
Kapitaal en interest

Meten en Metend Rekenen

De oppervlakte van een onregelmatige figuur berekenen
De oppervlakte van een grillige vorm schatten

Meetkunde

Een lichaam en zijn ontvouwing
Een kubus knutselen
Veelvlak, balk, kubus, piramide en cilinder

Sprong 10: Instructiefilmpjes

Wiskunde vijfde leerjaar

Getallenkennis

Lijnschaal of breukschaal omzetten

Bewerkingen

Breuken vereenvoudigen
Rekenproblemen (vraagstukken) met breuken
Kapitaal en interest


Meten en Metend Rekenen

De oppervlakte van een onregelmatige figuur berekenen
De oppervlakte van een grillige vorm schatten

Meetkunde

Een lichaam en zijn ontvouwing
Veelvlak, balk, kubus, piramide en cilinder

Sprong 9: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar

Getallenkennis

Getallen tot 10 000 000
Minimum- en maximumtemperaturen
Veelvouden (= tafels oefenen)
Kleinste gemeenschappelijke veelvoud (kgv)
Werken met schaal

Bewerkingen

Winst of verlies
Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken
Cijferend delen door een kommagetal
De volgorde van bewerkingen

Meten en Metend Rekenen

De formules voor de oppervlakte
Oppervlakte berekenen
Omtrek en oppervlakte van een onregelmatige figuur

Meetkunde

Symmetrieassen tekenen
Ontvouwingen

Sprong 9: Filmpjes

Wiskunde vijfde leerjaar

Getallenkennis

Minimum- en maximumtemperaturen

Bewerkingen

Cijferend delen door een kommagetal

Meten en Metend Rekenen

Omtrek en oppervlakte van een onregelmatige figuur

Meetkunde

Symmetrieassen tekenen
Ontvouwingen

Sprong 9: Breuken optellen en aftrekken

Addition, Fractions, Numerator, Denominator, PlusOnline breukenbordjes

Instructie

1) Kijk naar het filmpje en doe de quiz
Snapje? Optellen van breuken

2) Gelijknamige breuken zoeken
Online spelletje. Kies "Challenge".
https://www.abcya.com/games/equivalent_fractions_bingo

3) Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken
Uitleg optellen https://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-optellen-aftrekken/23-optellen-ongelijknamigebreuken/
Uitleg aftrekken https://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-optellen-aftrekken/24-aftrekken-ongelijknamigebreuken/


4) Oefenen 
Werkblad en oplossingen printen: https://sommenprinter.nl/breukenongelijknamig.php

Sprong 8: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar InstructiefilmpjesMeer uitleg over de oefeningen vind je bij de instructiefilmpjes.

Getallenkennis

Grootste gemeenschappelijke deler (ggd)
Gegevens van een staafdiagram aflezen
Gegevens van een lijngrafiek aflezen

Bewerkingen

Delen door 0,1 - 0,01 - 0,001
Een kommagetal delen door een kommagetal

Schatten
Vermenigvuldigen met kommagetallen
Cijferend delen tot op 0,001

Bruto - netto - tarra


Meten en Metend Rekenen

Oppervlakte van een ruit:Meetkunde

Een passer gebruiken 
Een cirkel tekenen in een vierkant
Een halve cirkel volledig maken

Regelmatige veelhoeken

Sprong 8: Instructiefilmpjes

Wiskunde vijfde leerjaar InstructiefilmpjesGetallenkennis

De grootste gemeenschappelijke deler zoeken
Hulpkaart grootste gemeenschappelijke deler
Kleinste gemeenschappelijke veelvoud (k.g.d) en grootste gemeenschappelijke deler (ggd)
Staafdiagrammen en lijngrafiek

Bewerkingen

Delen door 0,1 - 0,01 - 0,001
Kommagetallen delen door elkaar 1

Cijferend optellen en aftrekken met kommagetallen

Rekenverhalen (vraagstukken)


Meten en Metend Rekenen

De ruit
Omtrek van een ruit
Oppervlakte van een ruit
Oppervlakte van een trapezium

Meetkunde

Een cirkel tekenen in een vierkant
Een halve cirkel volledig maken


Sprong 7: Oefeningen

Kijk naar de instructiefilmpjes voor meer uitleg bij de oefeningen.

Getallenkennis

Werken met een verhoudingstabel (om te printen)
Breuken (verhoudingen) vereenvoudigen
Een procent nemen van een getal
Breuk, percent en kommagetal
Het gemiddelde en de mediaal

Bewerkingen

Handig optellen/aftrekken door afronden
Handig delen door grote getallen te splitsen
Kommagetallen delen
Delen door een kommagetal
Kommagetallen optellen en aftrekken
Kommagetallen vermenigvuldigen
Cijferend delen tot op 0,01

Meten en Metend Rekenen

Temperatuursverschillen oefenen
Temperatuurverschillen berekenen
Gegevens van een staafdiagram aflezen
De gemiddelde temperatuur berekenen
De oppervlakte berekenen van een rechthoek
De omtrek en oppervlakte berekenen van een parallellogram
De omtrek en oppervlakte berekenen van een driehoek

Meetkunde

Symmetrieassen tekenen
Figuren symmetrisch maken

Sprong 7: Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Werken met een verhoudingstabel
Breuken (verhoudingen) vereenvoudigen
Een procent nemen van een getal
Breuk, percent en kommagetal
Het gemiddelde berekenen
De mediaan

Bewerkingen

Handig optellen/aftrekken door afronden
Handig delen door grote getallen te splitsen
Kommagetallen vermenigvuldigen en delen
Delen door een kommagetal
Kommagetallen optellen en aftrekken
Cijferend delen: herhaling
Cijferend delen tot op 0,01

Meten en Metend Rekenen

Het verschil tussen minimum- en maximumtemperaturen
Staafdiagrammen
De gemiddelde temperatuur berekenen
De omtrek en oppervlakte berekenen van een rechthoek
De oppervlakte van een parallellogram
De omtrek en oppervlakte berekenen van een driehoek

Meetkunde

Wat is symmetrie?
Symmetrieassen tekenen
Figuren symmetrisch maken

Sprong 6: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar Rekensprong sprong 6Meer uitleg bij de oefeningen vind je bij de instructiefilmpjes van deze sprong.

Getallenkennis

Percenten omzetten in breuken
Breuken omzetten in percenten
Een procent nemen van een getal
Wat is een verhouding?
Percenten berekenen met de zakrekenachine

Bewerkingen

Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000 
Kommagetallen delen door 5, 25 en 50
Kommagetallen cijferend vermenigvuldigen

Meten en Metend Rekenen

Gewichten
Inhoudsmaten
Gepast betalen

De omtrek berekenen
Een vierhoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen
Een driehoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen

De hoogte in een driehoek tekenen
Van een parallellogram een rechthoek maken
De oppervlakte berekenen van een vierkant, rechthoek, parallellogram en driehoek
Een vierhoek met een vooraf bepaalde oppervlakte tekenen
Een driehoek met een vooraf bepaalde oppervlakte tekenen

Meetkunde

Diagonalen tekenen

Een driehoek tekenen die voldoet aan vooraf opgegeven eigenschappen

Sprong 5: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar Rekensprong sprong 5 Getallenkennis

Breuken omzetten in percenten: Hoeveel procent van het eten is ... ?
Percenten omzetten in breuken
Een percent nemen van een getal
Een percent nemen van een getal: werkblaadjes
Procenten berekenen
De relatie tussen breuk, percent en kommagetal

Bewerkingen

Breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal
Kommagetallen vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen met en delen door 1000
Delen door 10, 100, 1000 en 10 000
Delen door 5, 25, 50
Cijferend vermenigvuldigen met een kommagetal
Rekenverhalen/Vraagstukken: Cijferend vermenigvuldigen

Meten en Metend Rekenen

Sprong 4: Oefeningen

Online oefeningen of oefeningen om te printen:

Getallenkennis

Getallen afronden

Bewerkingen

Rekenvoordelen gebruiken: snel en makkelijk x5/:5 x25/:25 x50/:50
Cijferend vermenigvuldigen met een vermenigvuldiger >10

Meten en Metend Rekenen

Oppervlaktematen

Meetkunde

Eigenschappen/Kenmerken van vierhoeken
Vierhoeken benoemen
Coördinaten bepalen
De route op een kaart aanduiden

Sprong 3: Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Diagrammen, tabellen en lijngrafieken
Gehelen uit een breuk halen

Bewerkingen

Schatten
Delen met rest
Vermenigvuldigen met een kommagetal
Schatten
Gelijknamige breuken optellen en aftrekken

Meten en Metend Rekenen

Hoe lang duurt het?
Kloklezen tot op de seconde

Meetkunde

Plattegronden
Blokkenbouwsels

Sprong 3: Oefeningen


Getallenkennis

Gehelen uit een breuk halen

Bewerkingen

Vermenigvuldigen met een kommagetal
Schatten
Cijferend vermenigvuldigen
Gelijknamige breuken optellen en aftrekken

Meten en Metend Rekenen

Semester en trimester
Tijd tussen twee tijdstippen meten
Kloklezen tot op de seconde

Oefeningen kloklezen

Online oefeningen
Kloklezen (Van digitaal naar analoog) 

Meetkunde

Sprong 2: Oefeningen

Getallenkennis

Breuken herkennen
Breuken rangschikken
Breuken op een getallenas plaatsen
Een breuk van een getal nemen
Het geheel zoeken
Verhoudingen

Bewerkingen

Tafels 
Vermenigvuldigen met getallen > 10
Schatten
Cijferend aftrekken met kommagetallen

Meten en Metend Rekenen

Geldwaarden
Wisselkoers

Meetkunde

Gezichtspunt 
Windroos en windstreken

Sprong 2: Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Bewerkingen

Schatten
De tafels
Vermenigvuldigen met getallen > 10
Vermenigvuldigen met 5, 25 en 50
Oplossingen van bewerkingen schatten
Cijferend aftrekken met kommagetallen

Meten en Metend Rekenen

Gepast betalen
Het gemiddelde berekenen

Meetkunde

Een windroos tekenen
De weg vinden op een plattegrond van een stad


Sprong 1: Oefeningen


Getallenkennis

Plaatswaarde
Tellen met sprongen van 0,1 en 0,01
Rangschikken van klein naar groot

Bewerkingen

Optellen en aftrekken tot 10 000
Optellen en aftrekken met kommagetallen
Rekenverhalen
Cijferend optellen tot 10 000
Cijferend optellen met kommagetallen

Meten en Metend Rekenen

Omzetten

Meetkunde

Loodrechte stand
Evenwijdigheid
Spiegelbeelden