Sprong 2: Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Bewerkingen

Schatten
De tafels
Vermenigvuldigen met getallen > 10
Vermenigvuldigen met 5, 25 en 50
Oplossingen van bewerkingen schatten
Cijferend aftrekken met kommagetallen

Meten en Metend Rekenen

Gepast betalen
Het gemiddelde berekenen

Meetkunde

Een windroos tekenen
De weg vinden op een plattegrond van een stad