Sprong 5: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar Rekensprong sprong 5 Getallenkennis

Breuken omzetten in percenten: Hoeveel procent van het eten is ... ?
Percenten omzetten in breuken
Een percent nemen van een getal
Een percent nemen van een getal: werkblaadjes
Procenten berekenen
De relatie tussen breuk, percent en kommagetal

Bewerkingen

Breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal
Kommagetallen vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen met en delen door 1000
Delen door 10, 100, 1000 en 10 000
Delen door 5, 25, 50
Cijferend vermenigvuldigen met een kommagetal
Rekenverhalen/Vraagstukken: Cijferend vermenigvuldigen

Meten en Metend Rekenen