Sprong 8: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar InstructiefilmpjesMeer uitleg over de oefeningen vind je bij de instructiefilmpjes.

Getallenkennis

Grootste gemeenschappelijke deler (ggd)
Gegevens van een staafdiagram aflezen
Gegevens van een lijngrafiek aflezen

Bewerkingen

Delen door 0,1 - 0,01 - 0,001
Een kommagetal delen door een kommagetal

Schatten
Vermenigvuldigen met kommagetallen
Cijferend delen tot op 0,001

Bruto - netto - tarra (tabel)
Bruto - netto - tarra (toepassingen/vraagstukken)

Meten en Metend Rekenen

De ruit
Omtrek van een ruit
Oppervlakte van een ruit

Meetkunde

Een passer gebruiken 
Een cirkel tekenen in een vierkant
Een halve cirkel volledig maken

Regelmatige veelhoeken