Sprong 6: Oefeningen

Wiskunde vijfde leerjaar Rekensprong sprong 6Meer uitleg bij de oefeningen vind je bij de instructiefilmpjes van deze sprong.

Getallenkennis

Percenten omzetten in breuken
Breuken omzetten in percenten
Een procent nemen van een getal
Wat is een verhouding?
Percenten berekenen met de zakrekenachine

Bewerkingen

Kommagetallen delen door 10, 100 en 1000 
Kommagetallen delen door 5, 25 en 50
Kommagetallen cijferend vermenigvuldigen

Meten en Metend Rekenen

Gewichten
Inhoudsmaten
Gepast betalen

De omtrek berekenen
Een vierhoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen
Een driehoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen

De hoogte in een driehoek tekenen
Van een parallellogram een rechthoek maken
De oppervlakte berekenen van een vierkant, rechthoek, parallellogram en driehoek
Een vierhoek met een vooraf bepaalde oppervlakte tekenen
Een driehoek met een vooraf bepaalde oppervlakte tekenen

Meetkunde

Diagonalen tekenen

Een driehoek tekenen die voldoet aan vooraf opgegeven eigenschappen