Sprong 6: Instructiefilmpjes

Wiskunde vijfde leerjaar Rekensprong sprong 6 Getallenkennis

Percenten omzetten in breuken
Breuken omzetten in percenten
Een procent nemen van een getal
Wat is een verhouding?
Percenten berekenen met de zakrekenachine
Verhoudingen vergelijken

Bewerkingen

Kommagetallen cijferend vermenigvuldigen

Meten en Metend Rekenen

Gepast betalen

Een vierhoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen
Een driehoek met een vooraf bepaalde omtrek tekenen

Een vierhoek met een vooraf bepaalde oppervlakte tekenen
Een driehoek met een vooraf bepaalde oppervlakte tekenen

Meetkunde


Een driehoek tekenen die voldoet aan vooraf opgegeven eigenschappen