Sprong 2: Oefeningen

Getallenkennis

Breuken herkennen
Breuken rangschikken
Breuken op een getallenas plaatsen
Een breuk van een getal nemen
Het geheel zoeken
Verhoudingen

Bewerkingen

Tafels 
Vermenigvuldigen met getallen > 10
Schatten
Cijferend aftrekken met kommagetallen

Meten en Metend Rekenen

Geldwaarden
Wisselkoers

Meetkunde

Gezichtspunt 
Windroos en windstreken