Sprong 7: Oefeningen

Kijk naar de instructiefilmpjes voor meer uitleg bij de oefeningen.

Getallenkennis

Werken met een verhoudingstabel (om te printen)
Breuken (verhoudingen) vereenvoudigen
Een procent nemen van een getal
Breuk, percent en kommagetal
Het gemiddelde en de mediaal

Bewerkingen

Handig optellen/aftrekken door afronden
Handig delen door grote getallen te splitsen
Kommagetallen delen
Delen door een kommagetal
Kommagetallen optellen en aftrekken
Kommagetallen vermenigvuldigen
Cijferend delen tot op 0,01

Meten en Metend Rekenen

Temperatuursverschillen oefenen
Temperatuurverschillen berekenen
Gegevens van een staafdiagram aflezen
De gemiddelde temperatuur berekenen
De oppervlakte berekenen van een rechthoek
De omtrek en oppervlakte berekenen van een parallellogram
De omtrek en oppervlakte berekenen van een driehoek

Meetkunde

Symmetrieassen tekenen
Figuren symmetrisch maken