Sprong 8: Instructiefilmpjes

Wiskunde vijfde leerjaar InstructiefilmpjesGetallenkennis

Grootste gemeenschappelijke deler (ggd)
Staafdiagrammen en lijngrafiek

Bewerkingen

Delen door 0,1 - 0,01 - 0,001
Een kommagetal delen door een kommagetal

Cijferend optellen en aftrekken met kommagetallen
Cijferend delen tot op 0,001

Rekenverhalen (vraagstukken)


Meten en Metend Rekenen

De ruit
Omtrek van een ruit
Oppervlakte van een ruit

Meetkunde

Een cirkel tekenen in een vierkant
Een halve cirkel volledig maken

Regelmatige veelhoeken