Sprong 7: Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Werken met een verhoudingstabel
Breuken (verhoudingen) vereenvoudigen
Een procent nemen van een getal
Breuk, percent en kommagetal
Het gemiddelde berekenen
De mediaan

Bewerkingen

Handig optellen/aftrekken door afronden
Handig delen door grote getallen te splitsen
Kommagetallen vermenigvuldigen en delen
Delen door een kommagetal
Kommagetallen optellen en aftrekken
Cijferend delen: herhaling
Cijferend delen tot op 0,01

Meten en Metend Rekenen

Het verschil tussen minimum- en maximumtemperaturen
Staafdiagrammen
De gemiddelde temperatuur berekenen
De omtrek en oppervlakte berekenen van een rechthoek
De oppervlakte van een parallellogram
De omtrek en oppervlakte berekenen van een driehoek

Meetkunde

Wat is symmetrie?
Symmetrieassen tekenen
Figuren symmetrisch maken