Sprong 5: Instructiefilmpjes

Wiskunde vijfde leerjaar / groep 7 Getallenkennis

Snapje: Het peloton
Procent of percent
Breuken omzetten in percenten
Van breuk naar percent en omgekeerd
Een verhoudingstabel gebruiken
Een percent nemen van een getal
De meest voorkomende breuken/percenten/kommagetallen

Bewerkingen

Breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal
Breuken vereenvoudigen
Rekenverhalen/Vraagstukken: Cijferend vermenigvuldigen

Meten en Metend Rekenen

Rekenen met landmaten
Omzetten van are in vierkante meter

Meetkunde

Soorten driehoeken
Diagonalen in vierhoeken
Eigenschappen van diagonalen