Sprong 3: Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Diagrammen, tabellen en lijngrafieken
Gehelen uit een breuk halen

Bewerkingen

Schatten
Delen met rest
Vermenigvuldigen met een kommagetal
Schatten
Gelijknamige breuken optellen en aftrekken

Meten en Metend Rekenen

Hoe lang duurt het?
Kloklezen tot op de seconde

Meetkunde

Plattegronden
Blokkenbouwsels