Sprong 4: Instructiefilmpjes

Instructiefilmpjes

Getallenkennis

Getallen tot 1000000
Getallen afronden

Bewerkingen

Kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, 1000, 10 000
Kommagetallen en natuurlijke getallen vermenigvuldigen en delen met 10, 100 ,100
Rekenvoordelen gebruiken: snel en makkelijk x5/:5 x25/:25 x50/:50

Meten en Metend Rekenen

Oppervlaktematen


Meetkunde

Coördinaten bepalen
De route op een kaart aanduiden